c عرض PPT عن فصل التواصل العصبي * وحدة الإندماج العصب هرموني * ~ ديداكتيك علوم الحياة والأرض عرض PPT عن فصل التواصل العصبي * وحدة الإندماج العصب هرموني *

عرض PPT عن فصل التواصل العصبي * وحدة الإندماج العصب هرموني *


التواصل العصبي

La communication nerveuse

عرض  عن التواصل العصبي


·        اﻟﺣواس تستشعر  ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﻧﻌﯾش ﻓﯾﮫ، وﺗﺣوﻟﮭﺎ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ.
§        ﻓﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وﻛﯾف ﺗﻧﺗﻘل؟
§          ﻣﺎ ھﻲ ﺧﺎﺻﯾﺎت اﻷﻋﺻﺎب؟
§         ﻣﺎ ھﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻋﺻﺎب واﻟﻣراﻛز اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ؟
§          ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ؟
http://www.didactique-svt.com/2019/04/ppt_52.html


محاور العرض :

مقدمة
                    الجهاز العصبي:
                         - الجهاز العصبي المركزي
                         - الجهاز العصبي المحيطي
                                     - بنيات الجهاز العصبي
                  التواصل العصبي:
                        - خاصيات الليف العصبي
                        - آلية التبليغ العصبي
                  اضطرابات الجهاز العصبي
                           خاتمة
أنشرها:

هناك تعليق واحد:

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

responsive Google

أحدث المواضيع

تابعنا على الفايسبوكصفحتنا على الفيسبوك


إنضم إلينا على الفايسبوك ليصلك كل جديد

rue">